Egni

Dyma graffiau sy’n dangos defnydd egni a dwr fy nhy. fesul blwyddyn.

Nwy

Trydan

Dwr

Defnydd nwy wythnosol

Towyn